Hoogbegaafde kinderen en CITO

Het is weer CITO tijd. Door de lange thuiswerk periode zijn veel CITO toetsen uitgesteld en worden (of zijn) deze periode ingepland. De resultaten worden voornamelijk gebruikt om te kijken of er eventuele achterstanden zijn opgelopen.⁣

Toch halen hoogbegaafde kinderen lang niet altijd CITO resultaten die horen bij hun capaciteiten.⁣

Hoogbegaafde kinderen halen lang niet altijd goede resultaten bij Cito toetsen. Hoe komt dat toch?

Veel ouders en met name leerkrachten denken dat een begaafde leerling goede resultaten zoals een I of I+ halen bij een Cito toetsen halen. Bij een (klein)gedeelte van de kinderen klopt dit, maar dit is voor veel begaafde kinderen niet het geval.⁣

Enkele redenen hiervoor kunnen zijn:

? Sommige hoogbegaafde kinderen werken te snel. Ze zijn gewend om snel kennis te verwerken en daarom lezen zij de opdracht niet volledig door en missen zij vaak essentiële informatieve om de vraag goed te kunnen maken. Hierbij kan de strategie “je werk controleren helpen”

? Sommige hoogbegaafde kinderen hebben juist een te laag werktempo. Dat zijn kinderen die hoge eisen stellen aan zichzelf omdat ze het heel goed willen doen. Ook kan het komen doordat ze zichzelf een ingewikkelde strategie hebben aangeleerd. In beide gevallen kunnen ze dan in tijdnood komen.

? Hoogbegaafde kinderen kunnen hun eigen kennis gaan inzetten, waardoor zij niet meer gebruik van maken van de informatie die in een toets wordt gedeeld om een antwoord te vinden. Hierdoor kan het kind complex gaan denken. Zij ervaren dan dat hun “antwoord” niet bij de antwoorden staat. Strategietraining kan hierbij helpen.

? Hoogbegaafde kinderen zijn vaak erg gespannen als ze onder tijdsdruk moeten werken. Het helpt je kind als de tijdsdruk wordt weggehaald en dat je daardoor langer of zelfs onbeperkt de tijd geeft.

?Begaafde kinderen hebben vaak ook moeite om tot een eenduidig antwoord te komen bij meerkeuzevragen (zoals Cito), omdat ze een groot associatief denkvermogen hebben en veelal divergent en creatief denken. Zo kunnen ze bij meerdere antwoorden een uitleg geven waarom het goed zou kunnen zijn.

Kijk naar de strategie je hoogbegaafde kind tijdens de CITO-toets toepast 

Ondanks de thuiswerk periode worden door veel scholen de komende weken toch CITO toetsen afgenomen. Deze resultaten worden gebruikt om te kijken of het kind geen “hiaten” heeft opgelopen.

Beste ouder en/of leerkracht, denk aan het hoogbegaafde kind tijdens deze CITO periode (en houd voor het normale schoolwerk bovenstaande punten in gedachten). Hierboven kun je lezen dat hoge resultaten niet vanzelfsprekend zijn voor deze kinderen. Kijk naar het proces en de weg daar naar toe en niet (alleen) naar het resultaat!

Met deze informatie kan een leerkracht een slim kind veel meer helpen om te leren leren. En dan bedoel ik niet alleen om te leren voor CITO toetsen!

Saskia Lambalk

Hi! Ik ben Saskia, hoogbegaafdheids-expert en ervaringsdeskundige. Mijn doel is om begaafde kinderen weer gelukkig te helpen worden. Ik leer ouders van hoogbegaafde kinderen om zelf begaafdheidsexpert te worden. Zo kunnen zij hun kind zelf ondersteunen.

Twijfel je of jouw kind hoogbegaafd is?

Download gratis mijn e-book De meest voorkomende kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen en ontdek of jouw kind begaafd is.

Gelukt! Je vindt het e-book binnen een kwartier in je mailbox

Stel hier je vraag: